Project Mikrokrediet

SCOS en microfinanciering
Sinds 2005 werd uitgeroepen als UN jaar van de microfinanciering lijkt dit middel de wonderolie te zijn die alle (ontwikkelings)problemen zou moeten oplossen. Is dit zo?

In Afrika is ruim 80% van de bevolking 'un-bankable', met andere woorden: hebben geen rekening bij een bank, noch kunnen zij die krijgen vanwege een te laag inkomen. Een bank vraagt van haar klanten een minimale storting en minimaal gebruik om toch ook hun kosten goed te maken. Dat lukt dus niet overal!

Inmiddels zijn er heel wat micro-financierings-instellingen die op de markt voor deze 'un-bankables' zijn ingesprongen. Sparen en kleine leningen van veelal enkele honderden euro's zijn voor hen de hoofdmoot.

In Kaapstad is ook 'n instelling, het Kuyasafonds, opgericht rond 2000 en werkend vanuit een enorme sociale betrokkenheid en bevlogenheid met de 'un-bankables'. Mede gebruik makend van een huisvestingssubsidie-programma van de Zuid Afrikaanse overheid, geeft het Kuyasa extra leningen te geven aan inwoners van Kaapstad om hiermee hun oorspronkelijke kleine woning  (24m2) te vergroten naar een veel menswaardiger omgeving. Maar ook kleine ondernemers worden gefinancierd voor hun specifieke behoeftes. Terugbetalingstermijn voor de leningen: in het algemeen 18 maanden.

Het Kuyasafonds doet heel goed werk. Een betrouwbare partner met oog voor de sociale context waarin zij werken. En....het werk ging en gaat goed. De kredietportefeuille groeide en groeit enorm, reden ook waarom Kuyasa geld nodig heeft om in de lening behoefte te voorzien. In 2006 sloot het Kuyasa een uniek contract met de bevolking van Culemborg om via het in Nederland gevestigde Oikocreditfonds geld aan te trekken. Door inleg van burgers, bedrijven, instellingen zoals kerken, werd een fonds gevormd dat Oikocredit in staat stelde een prachtige lening aan Kuyasa te verstrekken, die uiteraard op hun beurt weer de kleine investeerder in Kaapstad bedient. De gemeente Culemborg deed haar duit in het zakje door ook een garantie-stelling af te geven waarmee Oikocredit definitief akkoord kon geven. Een in alle opzichten win-win-win situatie.

Anno 2015 heeft Kuyasa , sinds haar oprichting een groei laten zien naar ruim 10.000 klanten met een gecumuleerd lening totaal van ca. € 29 miljoen.

 

Lees meer