Het Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van SCOS bestaat uit een viertal enthousiaste leden:

  • Peter Lock (voorzitter)
  • Cor Bakker (secretaris)
  • Jonathan Aardema (penningmeester)
  • Mamoum Ouasdad (algemeen bestuurslid)